ΑΛΜΠΕΡ ΚΑΜΥ
Ταινίες που επηρεάστηκαν από την φιλοσοφία του μεγάλου σκεπτιστή.
Λίγες σκέψεις πάνω στο έργο του συγγραφέα που σαν σήμερα πέρασε στην αθανασία.