ΠΡΟΒΑΤΙΝΑ
Καιρός να μιλήσουμε για το κρέας-λουκούμι που ξέρουν να εκτιμούν μόνο οι γνώστες.
Οι Eaters βρήκαν το αντίδοτο για τα βαρετά τοστάκια στο σπίτι.