ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ
Η οπτική που μας δίνει η δορυφορική για τον πλανήτη έχει ανεξάντλητες εφαρμογές.