ΑΚΡΙΔΕΣ
Ενας συντάκτης απορεί μήπως η ανθρωπότητα βιώνει τις τελευταίες ημέρες της.