ΕΠΙΔΗΜΙΑ
Πέντε συμπατριώτες μας, μιλούν για τον εγκλεισμό, τα μέτρα προστασίας και την κατάσταση στην Ελλάδα εν συγκρίσει με τη χώρα…
Γιατί οι άνθρωποι νιώθουν τόση μεγάλη ανάγκη να ηθικολογούν στις πανδημίες;