ΚΑΥΣΙΜΟ
Υπάρχουν σοβαροί λόγοι και δεν πρέπει να τους αγνοείς.
Τι κάνεις λάθος και καταναλώνεις περισσότερο καύσιμο απ’ ότι πρέπει.