ΚΑΥΣΙΜΟ
Το ξέρουμε ότι κάνει ζέστη αλλά χίλιες φορές να ανοίγεις το air condition. 
Υπάρχουν σοβαροί λόγοι και δεν πρέπει να τους αγνοείς.
Τι κάνεις λάθος και καταναλώνεις περισσότερο καύσιμο απ’ ότι πρέπει.