ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ
Η κινεζική Τσενγκτού κρατάει ψηλά το λάβαρο της κουζίνας Σιτσουάν.