ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
Η βουτιά στην τιμή του πετρελαίου των τελευταίων ημερών μπορεί να προμηνύει έναν κύκλο κρίσης, στο μεταξύ θα μπορέσουμε να…