βασιλισσα
Ισχυρίζεται πως ήρθε από το 2082 και αποκάλυψε και άλλα γεγονότα που θα συμβούν άμεσα.
Τι αναφέρει το βασιλικό πρωτόκολλο για την κηδεία, την διαδοχή και το πένθος;
Τι θα γίνει αν παραιτηθεί η Βασίλισσα Ελισάβετ.
©2016-2023 Ratpack.gr - All rights reserved