ΤΑΥΡΟΜΑΧΙΕΣ
Μετά τις ταυρομαχίες, οι Ισπανοί προκαλούν για ακόμη μία φορά.