ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Μάλλον ναι όταν βάζει υποψηφιότητα και ο τελευταίος γνωστός από την γειτονιά.
Οι πρώτες ομιλίες πραγματοποιήθηκαν, τα πρώτα χέρια απλώθηκαν. 
Διαθέτουμε περισσότερους υποψήφιους πολιτικούς απ’ όσους μπορούμε να μεταβολίσουμε.
©2016-2024 Ratpack.gr - All rights reserved