ΡΙΑΝΑ
Μετά από 396 χρόνια το βασιλικό λάβαρο δεν κυματίζει πια στην Bridgetown και αυτό δεν είναι απλά ένας συμβολισμός.
Το κορίτσι που αγαπάμε σε ακόμη μία αποκαλυπτική φωτογράφηση.