ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Από τον Στρίγγλο που έγινε αρνάκι στον Μαυρογιαλούρο, 5+1 ατάκες δρόμος.