ΦΙΛΙΠ ΡΟΘ
85 χρόνια ζωής, 31 βιβλία, άπειρα μαθήματα για τον εαυτό σου.