ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ
Από Ashley Wilkes του «Όσα Παίρνει ο Άνεμος», σε «πιόνι» του Churchill και από εκεί στο έλεος των Γερμανών.
Πώς ένας συγγραφέας επηρέασε τον B’ Παγκόσμιο πόλεμο.