πριγκιπασ καρολοσ
Και φρεντάρα χωρίς καλαμάκι ήπιε και τα ψώνια του τα έκανε και σε βαρετές συναντήσεις πήγε. Είχε πρωτόκολλο.