ΜΟΥΣΕΙΑ
Αν σκεφτούμε πως δεν υπάρχουν μόνο αρχαιολογικά, τότε είναι δύσκολο. Πόσα είναι όμως όλα μαζί;
Ετοιμάζουμε βαλίτσες για τα ορεινά της Αυστρίας.