ΜΑΡΣΕΛΟ
Σχεδόν αδύνατον να μην λατρεύεις αυτή την τεράστια ΤΥΠΑΡΑ των γηπέδων.