ΝΟΝΟΣ
Το σπίτι του Michael Corleone από το Godfather 2 είναι ανοιχτό στο κοινό.
Ένα πιάτο στο οποίο δεν μπορείς να αρνηθείς. 
Είναι μια τέχνη η οποία μπορεί να σου αποφέρει πολλές προσωπικές επιτυχίες.
Δώδεκα ατάκες που μας ωρίμασαν απότομα.