ΧΩΡΕΣ
Τώρα που είναι καλοκαίρι κάνε ένα τεστάκι για να ξεσκουριάσεις τις γνώσεις σου στη Γεωγραφία.
Για την πρώτη είσαι βέβαιος, για τις υπόλοιπες όμως;
Αυτές είναι οι πιο «κρεατοφάγες» χώρες του κόσμου.
Πλησιάζουμε τα τρία εκατομμύρια κρούσματα, όμως κάποιες περιοχές δεν έχουν ούτε ένα.
Αυτά είναι τα «θαύματα»…και όχι μόνο…της Ιαπωνίας.