ΣΠΙΤΙΑ
 Σε αυτό το μέρος ζουν μέσα σε βάρκες…κι όμως είναι αλήθεια!
 Δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά με αυτό το τεράστιο κενό.
Για τους οικονομικά δυνατούς, η πανδημία θέλει καλοπέραση.