ΕΝΤ ΧΑΡΙΣ
Ένας συντάκτης θυμάται τις πέντε φορές που τον φοβήθηκε το μάτι του.