ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Κορμός και κοιλιά γίνονται ατσάλι μόνο με μία άσκηση.   
Έλα να χάσουμε τα κιλά που πήρες στην καραντίνα.
Πριν ξεχυθείς στα βάρη και τις ασκήσεις, ο «The Rock» έχει κάτι σημαντικό να σου πει.