ΜΠΑΜΙΕΣ
Ο Κώστας Βαϊμάκης κατακεραυνώνει το μενού του εστιατορίου της δουλειάς.