ΡΑΦΤΙΝΓΚ
Αν έχεις αμφιβολίες, αυτό το βίντεο από κάμερα GοPro θα στις εξαφανίσει.
Μην το γελάς καθόλου γιατί μόλις πετύχαμε μια σκηνή που στο επιτρέπει.