ΒΡΑΒΕΙΑ
Η κριτική επιτροπή του San Francisco World Spirits Competition (SFWSC) αποφάνθηκε. Όλα τα άλλα παραμένουν στο ποτήρι. 
Η έρευνα των Los Angeles Times αποκάλυψε ποιοι δίνουν τα βραβεία. Και δεν ήταν αυτοί που όλοι νόμιζαν.
Θρίαμβος για το HBO παρότι το Netflix είχε 160 υποψηφιότητες.
Ο ηθοποιός μοιάζει να βρίσκεται στα καλύτερά του και η ομιλία του στα βραβεία SAG μας το επιβεβαιώνει.
Τα βραβεία που μαρτυρούν το τι θα συμβεί στα Oscars, μόλις έδωσαν τις λίστες τους.