ΚΙΝΑ
Από την άλλη, τίποτε δεν θα έπρεπε να μας κάνει εντύπωση για αυτή την χώρα.
Στην Yichang τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο.
Η αρχιτεκτονική του γηπέδου είναι αρκετή για να πείσει κάποιον να το επισκεφτεί ακόμα και αν δεν γνωρίζει τι είναι…