ΚΙΝΑ
Οι Ασιάτες ανακάλυψαν συσκευή που διαβάζει τη σκέψη σου για την αποφυγή πονηρών μηνυμάτων του εγκεφάλου.
Αυτός βέβαια φαίνεται 10 ετών ενώ κανονικά είναι 27. 
Του δίνουμε όμως ένα ελαφρυντικό για την καλή πράξη που έκανε στο τέλος.