ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΟΙ
Για τους νουμπάδες της ΕΣΣΟ που παρουσιάζεται αυτές τις μέρες.
Τους στήσαμε μπροστά από την κάμερα του Ratpack για να σου κάψουν το μυαλό.