ΕΥΡΩΠΗ
Είναι το πιο περιζήτητο επάγγελμα στην Ευρώπη και οι κενές θέσεις είναι πολλές.
Μετά την ένταση μεταξύ Σερβίας και Κοσόβου η λέξη «πόλεμος» αιωρείται παντού. Δεν πάει καλά ο κόσμος και φαίνεται.
Ο έλεγχος ταχύτητας στα αυτοκίνητα θα είναι υποχρεωτικός στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έρχεται από το 2236 και προβλέπει τα χειρότερα. Θα δικαιωθεί ο Νοστράδαμος των millennials ή θα πάει πάλι κουβά;
Μπορεί ο πόλεμος να είναι η συνέχιση της πολιτικής με όπλα, ωστόσο ο εμπνευστής του σχεδίου Μάρσαλ εφάρμοσε το ακριβώς…