ΑΡΝΙΑ
Οι πρώτοι νεκροί, εκείνοι που αντιστάθηκαν κι εκείνοι που πήγαν ανυποψίαστοι σε 11 εικόνες.