ΡΕΤΡΟ
Σαν σήμερα το 1904 ο κύριος Rolls και ο κύριος Royce, έδωσαν τα χέρια. 
Ποιον θρύλο της ασφάλτου σου φέρνει στο μυαλό;
O Instagram λογαριασμός που θα «σκλαβώσει» κάθε τίμιο σινεφίλ.