ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ
Για τους περισσότερους, είναι κάθε μέρα Πρωταπριλιά.
Ούτε σήμερα, ούτε αύριο, ούτε ποτέ, των ποτών, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.