Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ
Ο σκηνοθέτης του Νονού σού κάνει μια πρόταση που δεν μπορείς να αρνηθείς.