ΞΥΡΙΣΜΑ
Όλοι πλέον αφήνουν γένια, εκτός από αυτούς που δεν μπορούν, αλλά δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου.
Συμβουλές που ακολουθείς από σήμερα και μας ευχαριστείς αργότερα.
Τα κενά στα γένια σε αφήνουν εκτός από το παιχνίδι της γενειάδας, αλλά υπάρχουν λύσεις για να ξαναμπείς.
Ζεστό νερό, καθρέπτης και μπορείς να κάνεις θαύματα.