ΣΑΜΙ ΝΤΕΗΒΙΣ
Ένα κείμενο για τον μικρόσωμο τύπο με το τεράστιο ψυχικό ανάστημα. 
Πόσες οικονομίες προλαβαίνεις να κάνεις μέχρι τις 9 Μαρτίου;