ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Για απολαυστικές και ποιοτικές ακροάσεις δίσκων.
Για να καταλάβετε πόσο φωτεινό είναι, η ακτίνα του ξεπερνά τα 200 μέτρα.
 Θα πούμε «αντίο» στην κολονοσκόπηση; Νέα επαναστατική ιατρική μέθοδος…