ΛΑΘΗ
Όλοι έχουμε βρεθεί εκεί αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν πιθανότητες.
Μερικά από τα κλασικά λάθη μας στο κρεβάτι που την κάνουν να σε βαριέται.
Σίγουρα έχεις πει κάποια από αυτές.