ΓΥΝΑΙΚΑ
Γιατί, είχες κάτι άλλο να κάνεις στο μυαλό σου;
Γιατί όλος αυτός ο πανικός; Κάποιες τρώνε περισσότερο από σένα.