ΣΕΞ
Ναι είναι αλήθεια και μπορείς να το δοκιμάσει τώρα.
Πάντως εγώ σου δίνω μία ιδέα για να ξέρεις και τι γίνεται!
Η γυναικεία επιβεβαίωση είναι ανδρική ανάγκη, δεν είναι όμως και απαραίτητη.