ΧΩΡΙΣΜΟΣ
Χωρίς κλάματα, υστερίες και άλλες αναπάντεχες συμπεριφορές. 
Η αλήθεια δεν έκανε κανέναν λιγότερο άντρα.
Μήπως να σταματήσεις να το παλεύεις και να χωρίσεις; 
Υπάρχουν και αυτοί που απλά δεν μπορούν να χωρίσουν.