ΧΩΡΙΣΜΟΣ
Δύσκολη δουλειά, αλλά εσύ είσαι αυτός που πρέπει να την κάνει.
Σε αντίθεση με το στερεότυπο που θέλει τις γυναίκες να κλαίνε αγκαλιά με ένα δίκιλο παγωτό, οι άντρες περνάνε πολύ…
Καμιά φορά εσύ χωρίζεις και η τύχη σου δουλεύει, ακόμα και αν σε στενοχωρεί.
Πέντε καταστάσεις μετά το χωρισμό που επιβεβαιώνουν ότι κάποιοι δεν δέχονται την «ήττα» του εγωισμού τους.