ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Κάθε μία εξ αυτών έχει μερίδιο στην επιτυχία. Μήπως να τις δοκιμάσεις;
Ταυτίσου. Ξέρεις καλά πώς ένα από αυτά ήθελες να γίνεις όταν ήσουν μικρός.
Έχει διαφορά ανάμεσα στο να τους θέτεις και τελικά να τους πραγματοποιείς.