ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Ταυτίσου. Ξέρεις καλά πώς ένα από αυτά ήθελες να γίνεις όταν ήσουν μικρός.
Έχει διαφορά ανάμεσα στο να τους θέτεις και τελικά να τους πραγματοποιείς.
Κάθε μία εξ αυτών έχει μερίδιο στην επιτυχία. Μήπως να τις δοκιμάσεις;