ΣΥΚΩΤΙ
Είναι ένα σημαντικό όργανο του σώματός σου και δουλεύει 24 ώρες για σένα.