ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΖΟΣ
Πολλοί ήταν αυτοί που τον είπαν γεροπαράξενο και επηρμένο ψώνιο με αφορμή τα όσα είχε να πει από την εμπειρία…