ΣΑΡΟΝ ΤΕΪΤ
Μετά το «Once Upon a Time in Hollywood» αρχίσαμε να τη βλέπουμε για αυτό που ήταν και όχι σαν θύμα…