ΜΠΙΤΛΣ
Μας λέει πως το έκανε κι εμείς απλώς συγκινούμαστε.