Με αυτά εδώ τα τραγούδια δεν πρόκειται να σταματήσεις να τρέχεις ποτέ.
Στο πρωινό δεν πρέπει να υπάρχουν ντροπές. Μόνο όρεξη. 
Μια έρευνα που θα σε κάνει να αναρωτηθείς.