Φέτος το Πάσχα στηρίζουμε όσους έχουν ανάγκη μέσω του «Μαζί για το Παιδί»

Εξασφαλίζουμε γεύματα σε όσους το έχουν ανάγκη.

Φέτος το Πάσχα, σας προσκαλούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να στηρίξουμε οικογένειες με ανήλικα παιδιά που έχουν μείνει χωρίς εισόδημα λόγω της κατακόρυφης αύξησης της ανεργίας ως συνέπεια της πανδημίας. Έχουμε θέσει στόχο εξασφαλίσουμε 4.000 γεύματα  μέσω της προσπάθεια μας #mazitoustopasxa

Τι χρειάζεται να κάνετε; Ένα βίντεο ή ένα story που θα προσκαλείτε  τους ακόλουθους σας να μπουν  στο www.supportmazi.gr/mazitoustopasxa

Και να κάνουν μια δωρεά για τον σκοπό αυτό. Και το 1 ευρώ για εμάς μετράει…

Σας ευχαριστούμε θερμά

Η ομάδα του "Μαζί για το Παιδί"