ΤΣΕΧΩΦ
To πιο σκληρό νησί της Ρωσίας και η καταγραφή του από τον Άντον Τσέχωφ.