ΤΟΚΕΤΟΣ
Πολλές φορές ο τοκετός έρχεται στα πιο απίστευτα σημεία. Όπως τα παρακάτω.