ΑΓΧΟΣ
Δεν είναι καθόλου παράξενο που ακόμα βλέπεις εφιάλτες με θεματική από το σχολείο και το πανεπιστήμιο, όλοι βλέπουμε.
4 πράγματα που επηρεάζει στην καθημερινή σου εμφάνιση.
Τι συμβαίνει στην εμφάνιση μας όταν κυριαρχεί το στρες.
Εξασκήσου τώρα που δεν έχεις μπει σε φουλ ρυθμούς δουλειάς.
Το τραύμα μπορεί και περάσει από γενιά σε γενιά μέσω της σχέσης γονιού-παιδιού.